Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Türkay DERELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Selçuk MISTIKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tolga DEPCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Ayhan TOSYALI
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ersin BAHÇECİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. M.Hakan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi