Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Tolga DEPCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Selçuk MISTIKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa YÜKSEK
Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Ayhan TOSYALI
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Ersin BAHÇECİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Hakan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi